Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yeni Proje - Netmap

Yeni Proje, Netmap projesine başlanacağı ya da .XML formatındaki proje dosyası açılacağı zaman olması gereken standart yapıdaki dosyaları yükler. Netmap projesi için gerekli olan veri tabanı .MDB (MS Access) ile .NCZ dosyasındaki tabaka yapısı bu işlem ile yüklenir. Referanslar altında veri tabanı ve katman yöneticisinde ise standart tabaka yapısı gözlenecektir. Netmap yetenekleri kullanılarak oluşturulan objeler otomatik olarak bu dosyalar ile ilişkilendirilir. Proje saklanıp tekrar yüklendiğinde aynı veri tabanı ve tabaka yapısı ile beraber yüklenecektir.

Netmap.NCZ şablonu seçildiğinde ekrana standart tabaka yapısı yüklenir. NETMAP_TAKBIS.NCZ seçildiğinde ise standart tabaka yapısı ve veritabanı bağlantısı yüklenmektedir.

Çizimi yapılan ada parsel vb. bilgileri dağıtım editörü içerisinde kullanılmak isteniyorsa veritabanı bağlantısı bulunan NETMAP_TAKBİS şablon seçimi yapılmalı ve dağıtıma veri nakli (?) işlemi ile dağıtım editörüne bu bilgiler aktarılmalıdır.

  • No labels