Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.1. Ana menüye alt menü özelliği getirildi. 

Sahadaki kullanımlardan, ana menü öğe sayılarının arttığı gözlemlendi. Bunun için daha önce talebi açılmış olan özellik 2.2 versiyonuna eklendi. İki seviye tavsiye edilir. Alt menüleri olan ana menü öğesine işlem tanımı yapılmamalıdır. Aşağıdaki ekran görüntüsünde Diğer işlemler menüsünün altında alt menü öğeleri yer almaktadır. 1.2. Menü modeli değiştirme özelliği eklendi.

Menünün ızgara ya da liste şeklinde görüntülenebilmesi sağlandı Görünümü değiştirmek için bir menü öğesine uzun basmak yeterli. Uygulama seçimi hatırlar. Alt menüsü olan menü öğelerinin sağında bir ok işareti görülür.

1.3. Sorguları sorgu sayfaları altında gruplama özelliği eklendi.

Menü öğesine sorgu sayfası tipinde işlem tanımı yapılırsa, tıklandığında sorgu sayfasındaki ilk sorgu açılır. Sorgu ve Şablonlar sekmesinden, bu sorgu sayfasındaki diğer sorgular ve bu sorgularda kayıtlı şablonlar listelenir. Sorgu ve şablonlar arası geçiş yapılabilir. Şablonlar doğrudan çalıştırılır.

1.4. Sorgu ekranından yeni kayıt ekleme özelliği eklendi.

Sorgunun varsayılan yeni kayıt linki varsa, sağ üst kısımda yeni kayıt linkinin görüntülenmesi sağlandı. Ekran görüntüsünde Fen iş sorgusundan, sorgulama yapmadan yeni kayıt eklenebilmesine olanak sağlayan yeni kayıt linki görülebilir.

1.5. Sorgu sonuçlarında etiket gösterme ayara bağlandı

Sorgu sonucundaki ilk 4 eleman etiketleri olamadan listelenebilirken, ayarlardan etiketleri göster seçilirse, alan etiketleri de sorgu sonucunda görüntülenir.

1.6. Basit web bağlantıları ve imar durumu gibi harita komponentlerinden açılan harici web sayfalarına cihaz ya da seçilen geometrinin koordinatlarının da parametre olarak verilebilmesi sağlandı.  • No labels