Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yapı

Parsellerin içine ya da dışına yapı çizmek için kullanılır. Çizilen yapılar "YAPI" tabakasına atılırlar.

Veri tabanı olmadığı durumlarda YAPI bilgileri girişi yapılamaz.

Açılan pencerede sadece Yapı Adı girilir.

Veri tabanı ile çalışıldığında YAPI bilgileri girilebilir. Yapının içinde olduğu parsel numarası otomatik gelecektir.

İşlem tipi "Yeni" şeçildiğinde Yapı geometrisi çizilir.

İşlem tipi "İlişkilendir" seçildiğinde mevcut yapı geometrisi veri tabanı şablonu ile ilişkilendirilir.

  • No labels