Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

E-Plan / Plan GML Uygulamaları Dersi

Dersin Tanımı

'E-Plan / Plan GMLPlanGML veri şeması ile GML altyapısını kullanarak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne ait veri tutma biçimini belirten standartlarını içermektedir. Ulusal ölçekte PlanGML veri şemaları, 18/9/2020 tarihli ve 31248 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu’nun 20/08/2020 Tarihli ve 3 Sayılı Kararı ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu karar ile birlikte, TUCBS, Arazi Kullanımı Teması altında yayınlanan PlanGML şemalarına uygun olarak veri sayısallaştırması ve üretimi yapılacaktır.

Bu veri şemaları ile, mekânsal planların, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde, sayısal ortamda hazırlanması, sunulması, paylaşılması, arşivlenmesi ve diğer kurumlara servis edilme standartları ortaya koyulmaktadır.

Planları GML'e aktarmak için gerekli kontrollerde Projeksiyon(EPSG), Çift Obje, Topoloji(Geometri Uygunluğu), Plan Kademesi (Ölçeği), Standart Katman Düzeni, Akıllı Semboloji ve Katman Düzeni, Akıllı Sembol Katmanları ve İçeriği, Akıllı Sembol Konumu, Yapı Adaları ve Semboloji Eşleştirilmesi, Katman Yapısı ve Standart Geometri kontrolleri yer almaktadır.

Hedef Grup

Planlama süreçlerine yönelik şehir plancıları, proje yöneticileri, akademisyen, öğrenci ve eğitmenlere yönelik olarak Plan Kontrol süreçleri üzerinden gerçekleştirilir.

Dersin İçeriği

 • KML Oluşturma İşlemleri
 • Planların GeoTiff Formatında Kaydedilmesi
 • Projeksiyon Kontrolleri
 • Çift Obje Kontrolleri
 • Topoloji(Geometri Uygunluğu)
 • Plan Kademesi (Ölçeği)
 • Standart Katman Düzeni
 • Akıllı Semboloji ve Katman Düzeni
 • Akıllı Sembol Katmanları ve İçeriği
 • Akıllı Sembol Konumu
 • Yapı Adaları ve Semboloji Eşleştirilmesi
 • Katman Yapısı ve Standart Geometri kontrolleri
 • E-Plan Sisteminde Veri Doğrulama İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

 • No labels