Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alt Menü Ekleme

Menüye Alt Menü Nasıl Eklenir? (WIP)

Netcadonline menüsünün altına işlemi olmayan bir menü eklenerek oluşturulabilir. İşlemler bu alt menüye öge olarak eklenir.
  • No labels