Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bilgi Kartı Ekleme

Menüye Bilgi Kartı Nasıl Eklenir

Sorgu ekleme ile aynı şekilde genel bilgileri girildikten sonra işlem olarak Bilgi formu linki seçilmelidir. Kullanıcı bu menüye tıkladığında, Fen İşleri Yeni Kayıt formu görüntülenir.

aa

  • No labels