Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sorgu Kriterleri (Mobil)

Sorgu Formları

Mobil uygulamada kullanılacak sorgu formları, tercihen mobil için özel olarak hazırlanmalıdır. Performans açısından çok fazla kriter eklenmemelidir. Bir sorgunun açıklama özelliğine girilen metin sorgu formunun üstüne eklenir. Sorgu sayfasının varsayılan yeni kayıt linki varsa, sol üstünde yer alan uygulama menüsünde yeni kayıt linki görüntülenir.


Sorgu Kriterleri

 Masaüstünde desteklenen temel sorgu editörleri mobil de de desteklenir.Bunlar;

  • Metin kutusu
  • Açılır Liste
  • Yazılı Açılır Liste
  • Barkot Okuyucu
  • Tam Sayı Girişi
  • Küsüratlı Sayı Girişi
  • Takvim
  • Saatli Takvim
  • Seçim Kutusu

Bunların dışındaki editörler henüz desteklenmemektedir. Desteklenmeyen editöre sahip alanlar sorgu formunda görüntülenmez ve kritere dahil edilmezler. Editörlerin yanında veri tipine göre ikon görüntülenir. Örneğin Yol Adı alanının yanındaki ikon bu editörün bir yazılı açılır liste olduğunu göstermektedir.

Editörlerin çoğu metin kutusu görünümündedir ancak tıklandığında editörün tipine göre veri giriş yapılmasını sağlayan form açılır. Bu formdan arama tipi değiştirilebilir. Veri tipine göre değişiklik göstermek üzere Eşittir, İçerir, İle Biter, İle Başlar, Büyüktür, Küçüktür, Arasında gibi operatör seçimi yapılabilir.


  • No labels