Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Çukurova Üniversitesi & Netcad Birlikte Güçleniyor

27.05.2021

Dekan Prof.Dr.Ulus Çevik, Dekan Yrd. Prof.Dr.Serin Mavruz Mezarcıöz, Prof.Dr.Ahmet Dağ ve Netcad Teknik Hizmetler ve Eğitim Direktörü Tunç Emre Toptaş’ın katıldığı toplantıda Çukurova Üniversitesi ve Netcad arasındaki eğitim işbirliklerinin artırılması, ARGE ve proje gibi konularda yeni işbirliklerinin yapılması konularının protokole bağlanması kararlaştırıldı.

Çukurova Üniversitesi Bölüm Başkanları ve değerli akademisyenlerinin katıldığı çalıştayda Tunç Emre Toptaş tarafından Netcad teknolojik çözümleri hakkında sunum ve bilgi paylaşımı yapıldı.