Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Urla Belediyesi KEOS Projesi Tamamlandı

18.06.2021

Urla Belediyesi, coğrafi bilgi sistemleri ihtiyaçlarını karşılamak için Netcad iş birliğiyle KEOS’u tercih etti. Proje, iki kurumun yoğun ve titiz çalışmaları neticesinde verilerin hızlı bir şekilde sisteme aktarılması suretiyle tamamlandı.

Urla Belediyesi’nin ilçe sakinlerine verdiği hizmetler sırasında kullandığı pek çok veri bu proje ile kıymetlendirilerek akıllı veriler haline getirildi. Bu kapsamda halihazır haritalar, plan paftaları ve kadastro verisi Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) alt yapısında toplanarak vatandaşların ve belediye personellerinin hızlı erişimine sunuldu. E-imar uygulaması ile vatandaş imar durum belgelerini internet üzerinden sorgulayabilir hale geldi.