Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yeni Proje - Netmap

Yeni Proje, Netmap projesine başlanacağı zaman olması gereken standart yapıdaki dosyaları yükler. Netmap projesi için gerekli olan veri tabanı .MDB (MS Access) ile .NCZ dosyasındaki tabaka yapısı bu işlem ile yüklenir. Referanslar altında veri tabanı ve katman yöneticisinde ise standart tabaka yapısı gözlenecektir. Netmap yetenekleri kullanılarak oluşturulan objeler otomatik olarak bu dosyalar ile ilişkilendirilir. Proje saklanıp tekrar yüklendiğinde aynı veri tabanı ve tabaka yapısı ile beraber yüklenecektir.

NETMAP.NCZ şablonu seçildiğinde ekrana standart tabaka yapısı yüklenir. NETMAP_TAKBIS.NCZ seçildiğinde ise standart tabaka yapısı ve veritabanı bağlantısı yüklenir.

Uygulama Menüsü ile açılan Yeni Proje Şablonu bölümünde de Netmap'e ait şablonlara erişim sağlanabilmektedir.

İmar Dağıtım, Nettop ve Netkamu editörlerine tapu verileri aktarılırken veritabanı bağlantısı bulunan NETMAP_TAKBİS şablonu kullanılmaktadır.

NETMAP_TAKBİS.NCZ şablonu yüklendiğinde veri tabanında konumsal tablolar üzerinde ünlem işaretleri bulunur. Bunun nedeni şablonun spatial yapıda olmamasıdır. Bu durum çalışmalarınızda herhangi bir soruna neden olmaz.

  • No labels