Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netmap Genel Özellikler Dokümanı

Genel Bakış

NETMAP, imar ve kadastro projelerinin tüm işlem adımlarının yapılmasını sağlayan Türkiye mevzuatlarına tam uyumlu Netcad ürünüdür. • Tescile konu olan; ifraz, tevhit, yola terk, yoldan ihdas gibi işlemlerinizi hızlı şekilde gerçekleyebilirsiniz.
 • Tescile konu olmayan aplikasyon, yer gösterme, ayırma çapı, gibi işlemlerin yapılmasını kolaylıkla sağlayabilir ve krokilerini çıkarabilirsiniz.

      

Tüm Parselasyon İşlemleri için Akıllı Menüler

 • Ada/parseller için özel olarak geliştirilmiş grafik editöründe;
  • Yeniden adlandırma,
  • Başka şekilde saklama,
  • Parselin geçmişini (Yoldan İhdas, Yola terk, Ayırma, Birleştirme,) bir ağaç olarak görebilme,
  • Seçilen parsele otomatik yaklaşma gibi işlemleri gerçekleştirme yeteneği mevcuttur
 • Dengeleme işlemi sayesinde;
  • İmar parsellerinde yola dengeleme işlemi yapabilirsiniz. Bu dengeleme işlemini yaparken diğer yollarda bozulma görülmez (Sol-sağ / orta hat referanslı parsel cephelerine göre uygunlaştırma)
  • Ayırma, Birleştirme, Yoldan İhdas ve Yola Terk işlemleri ve bu işlemlerin bitimindeki dengeleme işlemini otomatik yapılabilmelidir.
 • Netmap, istenilen yöntemle ifraz yapabilme özelliğine sahiptir. Otomatik ifraz araçları sayesinde cepheye belli bir açı, açı-mesafe, paralel mesafe, serbest, iç alan, dik, paralel gibi yöntemlerle ifraz yapabilirsiniz.
  Aynı zamanda sırt hattı olan parsellerde işlemden çıkmadan önce ortadan uzunlamasına bölme, sonra bu bölümleri bölme imkânı sağlar. İşleminiz yarıda kesilmesi durumunda kesinti olmaksızın kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
 • Yönetmeliklere uygun tecviz formülleri ile hesapladığınız alanları dm² veya m² olarak toplu veya işlem bazında dengeleyebilirsiniz.

    

Kolay Raporlama Araçları

 • Güncel mevzuatı takip eden Belge ve Raporlar seçeneği ile sektörün tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir üründür. Bu sayede manuel ve otomatik yöntemlerle Röleve Ölçü Krokisi, Beyanname ve kullanıcının tanımlayabileceği belge ve raporları kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Ayrıca raporlarınızı 2 farklı projesiyonda grid rapor olarak üretebilirsiniz
 • Netmap ile oluşturulan belge ve raporlarda farklı yazım özelliklerini kullanabilirsiniz.
  • Yazı çakışmalarını düzelterek en aza indirgeme
  • Yazı yerleşimi için otomatik düzeltme
  • Yazıları sıkıştırabilme
  • Boyu ve sıkıştırması değişen yazıları kenar veya köşeye olan mesafelerini koruma
  • Belge hazır hale geldikten sonra sıkıştırma katsayıları ve yazıların boylarını toplu olarak değiştirme
  • Farklı boyuttaki yazıları aynı anda işleyebilmek için vereceğiniz bir katsayı ile çarpabilirsiniz.
 • Netmap içerisinde tescile konu olan ve olmayan belge ve rapor şablonları kadastro müdürlüklerince istenen hazır şekilde gelir. Gelen rapor ve belgede uzak poligonların kaydırılabilmesini, belgede yer alacak alan, ölçek, komşu parsellerin nasıl görüneceği, yazı boyları, dengeleme, koordine özet ve diğer çizelgeleri rapora otomatik/manuel ekleme yapabilirsiniz. Alınan raporlarda 2.farklı projeksiyonda Grid üretilmesine olanak sağlanır.
 • Netmap ile eski ve yeni tapu verileri karşılaştırılabilir ayrıca eklenen, silinen ve değiştirilen kayıtlar ayrı ayrı raporlanabilmekte olup *.xls formatında kolay bir işlemle dışarı aktarılabilirsiniz.

Tam Otomatik Dağıtım İşlemleri

 • Netmap, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesinde belirtilen esaslara dayalı işlemleri yapabilmek için özel Dağıtım editörüne sahiptir. Bu editör kadastro ve imar parsel geometrileri ile etkileşimli olup, editörle malik ve veraset girişleri, dop, kop hesapları, hisse kontrolleri, hisse sadeleştirme, payların ve tahsislerin m2/dm2' ye dengelemesini yapabilirsiniz.
 • 15-16. Maddeye göre uygulama görmüş parseller ile 18.Maddeye göre uygulama görmüş parseller için ayrı ayrı dop hesabı yapabilir, aynı şekilde iadelerini gerçekleştirebilirsiniz.
 • Dağıtım editörü ile; dağıtım işlemlerini ister manuel isterseniz otomatik yapabilirsiniz. Kadastro parseli hissedarlarını, ilgili parsele veya kesişen parsele otomatik dağıtabileceğiniz gibi tespit cetvelinde olan bilgilere göre boş kalan yerlere de otomatik dağıtabilir çoklu malik seçerek de dağıtım yapabilirsiniz

 • Dağıtım editörü ile; Projenizde bulunan tüm maliklerinizi seçim yaparak KOP parsellerine otomatik olarak sırayla veya hisseli dağıtabilirsiniz. Dağıtım sonrası kop parsellerinin tahsislerine, tüm dağıtım iptali sırasında korunmuş halde ulaşabilirsiniz. Dağıtım bittikten sonra Kadastro ve imar kayıtları ayrılmış halde olup tekrar kullanılabilir.

Yazılım Dağıtım dosyasında;

 • Versiyonlama ve istendiğinde versiyona geri dönebilme,
 • Yedekleme yapabilme
 • Dağıtım dosyasını şifre ile koruma gibi özellikleri kolaylıkla kullanmanıza olanak sağlar.

Sorgu yaparken grafik ve liste seçenekleri mevcut olup, malik nereye gitti, imar parseli kimlerden geldi, kadastro parseli nereye gitti gibi sorguları gerçekleştirebilirsiniz.

 • Netmap ile dağıtım yapılırken sürükle bırak yöntemini kullanabilirsiniz.
  Dağıtım esnasında imar parsellerindeki doluluk oranı hem tematik olarak grafik ekranlarda hem de sayısal değer olarak grid yapısı üzerinde gösterilir. Birden fazla kayıtta ise bu özellik hisseleri oranında çalışmaktadır.

 • Netmap kontrol fonksiyonları ile;
  • Kadastro Parseli ile İmar Parseli arasında konumsal ilişki kurularak, dağıtım yapılan hisselerin kendi sınırlarında kalan parsellere oranını hesaplayabilir,
  • Dağıtım yapılmamış imar parsellerini raporlayabilir.
  • Bu raporları tematik yapıda dinamik olarak grafik ile etkileşimli bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.
 • Netmap ile gerçekleştirilen dağıtım işlemlerinden sonra, son işlemler kullanıcının istediği taktirde geri alınabilir ve yeniden yapılabilir.
  • Dağıtımı bitmiş kayıtla geriye dönüştürülürken imar malikleri, kadastro maliklerine dönüştürebilirsiniz, aynı zamanda Ada, Parsel No, Malik Adı, Sıra No gibi parametreleri göz önüne bulundurarak kayıtlarınızı toplu bir şekilde silebilirsiniz.
 • Netmap ile kadastro tarafından istenen raporlar alınabilmektedir. Örneğin; Dağıtım / İmar / Kadastro Sıralı
 • Netmap ile imar pasellerine ait alanları hem grafikler üzerinde görüntüleyebilir hem de
  dağıtım gridleri üzerinde istenen kriterlere göre otomatik ve dinamik olarak güncelleyebilirsiniz. (Gridde dağıtılmış miktarlara ya da kadastro hissesinde kalan miktarlara göre)
 • Netmap ile bir kadastro parseline ait tüm malikleri bir veya birden fazla imar parseline hisseleri doğrultusunda dağıtabilirsiniz.
 • Netmap aşağıdaki bilgileri toplu olarak veya sadece filtreleme ile seçilen kayıtlara otomatik olarak yapabilir.
  Kadastro Kayıt Alanları İçin: alan, bedel, düzenlemeye girmeyen alan, kamulaştırma, eski DOP oranı, pafta, cins, DOP alanı, OKA, mülkiyet durumları
  İmar Kayıtları İçin: alan, bedel, pafta, cins ve OKA bilgileri

Harita Hesap Araçları ve Otomatik Paftalama İşlemleri

 • Netmap ile tanımlı şablonlar kulanılarak yerel ve ülke sisteminde tanımlı, otomatik pafta indeksleri oluşturulabilir.
  Oluşturulan pafta indeksine göre proje ayrı dosyalara parçalanabilir ve kurumların isterlerine göre nizami paftalar oluşturulabilir.
 • Netmap ile ilgili yönetmeliğe göre (BÖHHBÜY) topografik özellikler içeren köşe koordinatlarını farklı datumlarda otomatik hesaplayabilir ve yönetmeliğe uygun olarak pafta açabilir ve yönetmeliğe uygun çıktı alabilirsiniz.
 • Netmap ile gelen kadastro ve imar kayıtları aşağıda belirtilen kritilere göre filtrelenebilir ve değiştirilebilir.
  • Ada/ Parsel
  • Adı- Soyadı
  • Baba Adı
  • Ayrıca editörlerde bulunan gruplama özelliği ile ad-soyad, parsel no gibi kriterlere göre de gruplamalar yapılabilirsiniz.
 • Netmap, Nokta Koordinat Bilgileri (X,Y;Z), en kesit bilgileri, arazi ölçüm değerleri (kutupsal hesaplar) ve pafta bilgileri gibi veri giriş editörlerine sahiptir. Bu editörler sayesinde kullanıcılara veri düzeltme imkanı sunarak kullanıcı dostu bir arayüzle proje süreçlerini hızlandırmayı amaçlar.
 • Netmap ile oluşturulan projeler yerel ve ülke sistemine göre otomatik olarak paftalanabilir. Paftalama vektör, ve raster verileri desteklemekte olup pafta şablonları tanımlanabilmektedir. Projeler pafta kenarından kırpılarak saklayabileceğiniz gibi istenilen datum ve projeksiyon seçilerek yeni pafta açılabilir ve aynı anda iki koordinat sistemine göre grid üretebilirsiniz.
 • Netmap ile noktalar farklı şekillerde oluşturulabilir, hesaplanabilir, dönüştürülebilir ve düzenlenebilir. Ayrıca çıktıları alınabilir, paftalar açılabilir ve ilgili noktalar koordinat dönüşümü için kullanılabilir. Arazi verileri Total Station aletlerinden okunarak da aktarılabilir. WILD (LEICA), TOPCON, ZEISS, SOKKIA, GEODIMETER aletlerinden elde edilmiş olan dosyaları rahatlıkla okuyabilirsiniz.
 • Netmap ile Ulusal yönetmeliklerde belirlenen standartlar doğrultusunda hesaplar yapılabilir ve çıktılar alınabilir.
  • Büyük ölçekli harita yapım yönetmeliğine uygun olarak aşağıdaki işlemler yapılmaktadır;
   - Dizi Nirengi Hesabı
   - Poligon Hesabı (doğrudan kanava üzerinden yapılabilmektedir)
   - Tecviz değerlerini içeren çıktıların alınması
   - Otomatik güzergah bulunması

Bu işlemlere ek olarak Nirengi ve Poligon kanavaları hesaplanan değerler üzerinden otomatik olarak oluşturulabilir ve harita detayları da eklenerek belirlenen ölçekte çıktıları alınabilir.

 • Netmap ile kullanıcının belirlemiş olduğu veriler (nokta,çizgi, alan) referans alınarak her türlü Affine, Helmert, Projeksiyon, Datum hesapları yapılabilir ve raporlanabilir. Raporda dönüşüm öncesi ve sonrası koordinat değerleri detaylıca görüntülenmektedir. Ayrıca aşağıdaki işlemler kolayca yapabilirsiniz.
  • İleriden kestirme, geriden kestirme ve zemine indirgeme hesapları
   - Hatlara otomatik nokta üretilmesi
   - Koordine özet, alan, aplikasyon ve prizmatik hesap çıktıları…

Takeometrik İşlemler

 • Netmap ile aşağıdaki işlemler kolayca gerçekleştirilir.
  • Kanava Çizimleri
  • Kutupsal Hesaplar
  • Kutupsal editörlerden poligon hesabı, karne dosyası oluşturma (Alım yapılan yöntemlerde sınırlama bulunmamaktadır. Eğik kenar–düşey açı/Yatay Kenar-düşey acı/Yatay Kenar–Kot farkı gibi yöntemlerle alım yapılmış olabilir.)
  • Prizmatik hesaplar (Var olan noktaların prizmatik değerleri hesaplanabilir ve raporlanabilir)
  • Takeometrik, kesişim ve kutupsal noktaların ölçü değerlerine göre manuel olarak ekrana atılabilir.

Kolay Çıktı Araçları

 • İlgili kurum ve kuruluşlara uygun proje çıktıları alabilme yeteneğine sahiptir. Bu sayede alan çıktılarınızı seçenekli olarak alabilir, basit liste, koordine özetli ve cepheleri ile birlikte yazdırabilme özelliğini kullanabilirsiniz.
 • Tapularınızı matbu form üzerine yazdırabilmeniz için gerekli tüm yazıcı ve ayarlar Netmap içerisinde otomatik gelir. Tapu Müdürlüklerinden aldığınız *.xml, *.xls ve *mdb formatlarındaki verileri projenize aktarabilirsiniz. Çıktı alırken şahısları kırmızı, kurumları sarı renkli olarak basabilir, çok uzun malik listelerinde önlü arkalı bas seçeneğini kullanabilirsiniz.

 

Dinamik Grafik Ekranlar

 • Projenizde hatalı parselleri düzeltmek için seçilen köşenin yerini değiştirebilir, bu sırada parselin alanında olan değişikliği görüntüleyebilirsiniz. İstediğiniz alanı istediğiniz kadar küçültebilirsiniz.
 • Netmap içinde bulunan editörde yer alan kayıtlar grafiklerle etkileşimlidir.
 • Netmap ile düzenlenen bir projeden aşağıdaki bilgiler otomatik olarak okunabilmekte ve grafik ekranlarda gösterilebilmektedir.
  İmar kayıtları için: Pafta ve Alan Bilgisi
  Kadastro Kayıtları İçin: Pafta, Alan, İlçe, Mevkii, İrtifak bilgileri

 • No labels