Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NETÇAP Genel Özellikler Dokümanı

Genel Bakış

NETÇAP, herhangi bir mekânsal veriye ait katmanlardan, belirlenen kurallar çerçevesinde istenilen her türde raporu, farklı baskı ölçeklerinde, hızlı ve basit bir şekilde hazırlanmasını sağlayan Netcad modülüdür. Netçap 7 sayesinde İmar Durumu'ndan Mania Formuna, Jeoloji Yerleşime Uygunluk Raporu'ndan Adres Tespit Formu'na kadar her türlü belge ve rapor hazırlanabilmektedir.

NETÇAP ile Belediyelerin kullanmakta olduğu imar planlarından, sadece ada ve parsel numarası ile sorgulanan parsel numarasından; çap, imar durumu, istikamet krokisi gibi belgeler hazırlanabilir.

Veritabanı Uyumluluğu

Otomatik Belge Hazırlama işlemleri artık veritabanı ya da veritabanı bağlantısı olmadan hazırlanabilmektedir. Bu sayede kurumların aktif olarak kullandıkları bir veritabanı sistemi olmadan da Otomatik Belge Hazırlama altyapısı oluşturulabilmektedir. Bu durumda halihazırda kullanılan CAD katmanlar içerisindeki öznitelik bilgileri kullanılarak Otomatik Belge Hazırlama işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Ayrıca katmanların veri tabanında bulunan diğer tablolardan sözel ve mekânsal olarak istenilen bilgilerin otomatik olarak getirilebilmektedir.

Belge ve Rapor Çeşitliliği

Belge hazırlama işlemi Netçap ile tüm katmanlar için kullanıcı tanımlı şablonlar şeklinde hazırlanabilir. Örneğin,

 • İmar Çapı
 • İmar Durumu
 • Kot Kesit Tutanağı
 • Aplikasyon Krokisi
 • İnşaat-istikamet Rölevesi
 • Encümene Teklif Belgesi
 • Jeoloji Raporu
 • Yer Buldurucu Haritası
 • Numarataj Saha Formu
 • Yol Kotu Belgesi
 • İstikamet Krokisi
 • Bina Öznitelik Tespit Formu
 • Parsel Özet Raporu
 • Adres Tespit Formu
 • Fen İşleri İmalat


Özniteliklerden arama yapılarak veya ekrandan seçilerek belgesi alınacak obje bulunabilir ve belgesi hazırlanabilmektedir.

Web Servis Desteği

Belge içerisinde herhangi bir Web Servis içerisine parametre gönderilerek istenilen değerler rapor sonucuna görüntülenebilir. Örneğin Tapu Web Servisleri parametreleri ayarlanıp istenilen parametreler gönderildiğinde Tapu Web Servislerinden gelen değerler Belge içerisinde yerleştirilebilmektedir.

Benzer şekilde MIS servisleri parametreleri ayarlanıp Borç ve Beyanların takibi Belge içerisinde gösterilebilmektedir.

Otomatik Belge Kuralları

Her Belge için ayrı ayrı hazırlanabilecek ekrandaki objelerin renk, boy, kalınlık, taralı olma gibi özel durumlarına müdahale edilebilen kurallar tanımı yapılabilmektedir. Bu kuralları sayesinde Çap alma sonrası yapılacak özel ve zaman alan işlemler hızlı ve otomatik bir şekilde kurallara bağlanarak yapılabilmektedir. Bu kurallar Obje, Tabaka, Mod ve Çizim Alanı şeklinde farklı parametreler kullanabildiğinden burada hazırlanabilecek kurallar rahatlıkla birçok manuel işlemi sistematik bir şekilde otomatik hale getirebilmektedir.

Belge işlemlerinde parsel numarası kullanılarak seçilen parselin boyutuna göre farklı klişeler otomatik olarak seçilebilir ve belgesi hazırlanabilmektedir. Ayrıca hazırlanan belgelerin kayıtları tutulmaktadır. Parsele ait belgelerde geçmişe dair hazırlanan tüm belge bilgileri ve bu belgelere ait tarih, saat, kişi ve ilgili bilgisayar bilgileri veritabanına yazdırılır ve sorgulamalarla bulunabilmektedir.


Birden Fazla Çizim Alanı Oluşturabilme

Rapor içerisinde birden fazla farklı ölçekte Çizim Alanı hazırlanabilmekte, bu sayede ana çizim alanı ve kuş bakışı çizim şeklinde tasarımlar oluşturulabilmektedir. Bir taraftan 1/1000 ölçeğinde Çizim Alanlı görüntülenebilirken bir taraftan da 1/20000 ölçeğinde objenin genel olarak konumu hakkında bilgi verebilecek şekilde kuşbakışı ölçek hazırlanabilmektedir.

Klişe Ayarları

NETÇAP ile hazırlanan klişelerde, klişe tanımları esnektir. Klişe içinde; Kurum Logosu, Çizim Alanı, RTF paragraflar, Tablolar, Resimler ve kullanıcı değerleri bulunmaktadır. Aynı zamanda kullanıcı isteği doğrultusunda bir overview (daha uzak bir çizim) tanımlayabilir.

Klişeler özelleştirilebilir. Kullanmak istenilen klişeler programa şablon yapıda kolaylıklar eklenebilir ve bu şablonlar üzerinde belge ve rapor alımı yapılabilir. Belgeleri hazırlarken kullanıcılar dilediği kadar değişken tanımlayabilir ve bu değişkenler, diğer belgelerin hazırlanması sırasında kullanıcıya sorularak bir tabloya kaydedilmektedir. Aynı belgenin yeniden alınmasında ise tüm değerler kullanıcıya hatırlatılmaktadır.

NETÇAP ile oluşturulan belgelerde birden çok katman kullanılabilmektedir. Belgenin hazırlanacağı veri kaynakları esnektir. Kullanıcı isteği doğrultusunda CAD, Spatial ve Raster katmanları seçebilmektedir. Cad katmanların kullanılması söz konusu olduğunda veriler paftalanmış şekilde kullanıcıya sunulmaktadır.

Aynı veri kaynağı kullanılarak, farklı kullanıcılar farklı bilgisayarlardan eş zamanlı belge alabilmektedir.

Otomatik Koordinat Listesi

Belgesi hazırlanan katmana ait Koordinat Listesi Belge sonrası otomatik olarak oluşturulabilmektedir. Ayrıca aynı projeksiyondaki Ağırlık Merkezinin Koordinatları da Belgede istenilen alanlara yazılabilmektedir.

 • No labels