Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netigma Genel Özellikler Dokümanı

Genel Bakış

Netigma adını verdiğimiz web tabanlı uygulama ile bütün sorgulamalar, vektörel harita gösterimleri, raporlar, veri girişleri, veri düzenlemeleri, standart formların üretilmesi ve çıktılarının alınması web browser üzerinden yapılabilir. Herhangi bir ek istemci bileşenine gerek olmadan yaygın olarak kullanılan Firefox, Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer vb. web browserlarda aynı şekilde davranır.


Teknik Özellikler

 • Netigma, WebPart/Portlet teknolojisi ile kullanıcıların giriş sayfalarını özelleştirebilme yeteneğini sunar.
 • Netigma, Responsive tasarımına uygun geliştirilmişti. Responsive tasarım sayesinde küçük ekranlarda da rahat ve kolay kullanım sağlanır.

 • Netigma’da bulunan ön tanımlı temalardan kullanıcı dilediğini seçebilir.
 • Tanımlı temalar yardımı ile projelerinizi farklı arayüzlerde yönetebilirsiniz.


Netigma ile standart formlar/bilgi kartları oluşturabilirsiniz. Bu formlara veri girişlerini tanımlarken birçok yetenek netigmanın içerisinde gelir. Örneğin;

 • Combobox
 • Maske özelliği
 • Adres bilgisinin otomatik dolması
 • Zorunlu alan seçebilme ve farklı renk verebilme
 • Kolay takvim erişimi
 • Tarih ve Metin alanlarında default seçim…

Genel arama yeteneği ile metin girişi sırasında kullanıcıya aramaya girebileceği değerlerin önerildiği tek noktadan, belirlenen tüm tablolarda arama yapılabilir.

Her bir kolon için form, sorgu ve grid alanlarındaki stilleri (renk, font, arka plan vb.) ayarlayabilirsiniz.

Hazırlamış olan sorgu, form/bilgi kartları ve raporlar için klonla özelliği ile yapılan çalışmalar kopyalanabilir ve klonlanan sayfaların tüm özelliklerini aynen kullanabilirsiniz.

Netigma formlarında/bilgi kartlarında Regex kontrolleri yapabilmektedir. Bu tanımlar ile yapılabilecek başlıca kontroller;

 • URL
 • Kimlik No/Sosyal Güvenlik No
 • Telefon
 • Şifre
 • E-Posta Adresi
 • Harf Duyarlılığı
 • Negatif/Pozitif Değerler Girme

Yetkilendirme Yapısı

Merkezi bir yetkilendirme altyapısı bulunmalı, tek bir yetkilendirme altyapısı ile birden fazla uygulama yönetilebilmelidir. Yetkilendirme altyapısının LDAP desteği bulunmalıdır.

Merkezi yetkilendirme altyapısının yönetim ekranı (Authenticatin Server) kullanılarak tüm yetkilendirme çalışmaları yürütülür.

 • Grup Sorgulama
 • Kullanıcı Sorgulama
 • Yetki Sorgulama
 • Kullanıcı/Grup Elemanları

Yetkilendirme altyapısı ile temel tanımlar gerçekleştirilebilir.

 • Kullanıcı Ekleme/Değiştirme/Pasife Alma
 • Yetki Ekleme/Değiştirme/Pasife Alma
 • Kullanıcı Grubu Oluşturma
 • Grup Aktif/Pasif Yapma

Yapılan tanımlar XML olarak kaydedilip saklanabilir, istenildiğinde tekrar yüklenebilir.

Yetkilendirme tanımları ile son kullanıcının verileri, uygulamaları, menüleri, bilgi kartlarını, sorguları, raporları ve diğer yetenekleri kullanımı kısıtlanabilir. Erişim kısıtlamaları tanımlanacak Roller üzerinden gerçekleştirilir.

Kullanıcının veriyi okuma ve yazma aşamalarında yetkilendirilebileceği öznitelik bazlı yetkilendirme yeteneği vardır. Bu yetenek ile kullanıcıların sadece yetkili oldukları bölge özelinde veri görüntüleme ve ekleme çalışmalarını yürütebilir.

Yetkili kullanıcı girişi Login sayfası üzerinden, yetkilendirme altyapısına uygun olarak Kullanıcı Adı ve Şifre bilgileri ile yapılır.

Login sayfasında parametrik olarak tanımlanabilen Beni Hatırla, Şifremi Unuttum alanları ile yetkilendirme durumuna bağlı olarak Yeni Kullanıcı (Misafir) özellikleri bulunmaktadır.

Yetkilendirme altyapısı ile Kullanıcı Adı ve Şifre haricinde login işlemlerinde ek kısıtlar da tanımlanabilir.

 • Giriş Yapılabilecek Son Tarih
 • Giriş Yapılabilecek IP
 • Kısıtlama Başlangıç – Bitiş Saatleri
 • Periyodik Kısıtlama


Sorgulamalar / Bilgi Kartları / Raporlamalar

Coğrafi verilere uygun veri giriş, görüntüleme, sorgulama, raporlama ve listeleme arayüzleri bulunmaktadır.

Sorgu sonucu seçilen nesneler coğrafi bilgi içerdiği sürece KML/KMZ veya Masaüstü CAD&GIS yazılımı üzerinde görüntüleyebilir ve tematik haritalar üretebilirsiniz. Sorgu sonuçlarını KML/KMZ haricinde Word, Excel, PDF, Geojson ve CSV formatlarında dşa aktarabilirsiniz.

Sorgu sonuçlarında grid altında istenen kolon ile ilgili gösterimler yapılabilir. Bu ön tanımlı gösterimlerde toplam, eşsiz sayı, ortalama, minimum gibi bilgiler kullanılarak sorgu sonuçlarının detay ya da özet olması sağlanabilir.

Özet sorgu sonuçlarını pivot grid olarak gösterebilir, pivot gridin X/Y düzlemleri üzerinde değişiklik yapabilir, normal gride geçiş yapılabilirsiniz. Sorgu sonuçları Excel, Word, PDF gibi formatlarda dışarı aktarılabilir.

Netigma ile, tanımlanmış tüm veritabanı tabloları/objeleri arasında ilişki kurulabilir, ilişkilendirilmiş olan tüm objeler kullanılarak her türlü sorguma işlemini ve tanımı yapabilir.

Sorgulamalarda, Birleştirilmiş Alan özelliğinden faydalanarak birden fazla tablodan/kolondan gelen veriler ile sorgular oluşturulabilir, ilişkili tablolar/objeler kullanılarak karşılaştırmalı sorgular yapılabilir.

Hazırlanan sorgularda ekstra kriter tanımlanarak sorgular kısıtlanabilir, hazırlanan sorgular kullanıcılar için özelleştirilebilir.

Kullanıcılar, sorgu sonuç kriterlerini ve sorgu sonucu listesinde gelmesini istediği detayları belirleyebilir, böylece özelleştirilmiş raporlar oluşturabilirler.

Sorgu sonuçları ve detayları Grid şeklinde gelebilmelidir. Sorgu sonuçlarınız ile aşağıda belirtilen işlemler gerçekleştirilebilir.

 • Kolon Bazında Ek Süzgeç Vermek
 • Sürükle Bırak İle Kolon yeri Değiştirmek
 • Kolonlarda Min-Max Alt Toplamı Vermek

Sorgu sonucunda ilişkili kayıtlara satır bazında ulaşılabilir, ilgili kayda ait bilgi kartları üzerinden detaylara erişilebilir. İlişkili kayıtların gridleri/listeleri aynı özelliklere sahiptir.

Sorgu sonucundaki kayıtlarının bir kısmı ya da kayıtların tümü toplu olarak güncellenebilir. Bu kayıtlar ile ilişkili ek dosyalar da toplu olarak ekleyebilirsiniz.

Form/Bilgi Kartı tasarımında her bir kolon için gruplama ve ilgili kolonların formda nasıl konumlanması gerektiğine yönelik düzenleme yapılabilir.

Netigma kolon tanımlarında bulunan Koşullu Birleştirilmiş Alan ile bir tablonun/objenin oluşturulmuş olan  formunda, bilgi kartında ya da sorgu sonucunda ilişkili olduğu bir tablodan değer gösterilebilir.

Form/Bilgi Kartı tasarımında ilişkili olduğu tablo/objeye ait sorgu sonuçları liste olarak gösterilebilir.

Form tasarımı yetenekleri sayesinde bir kayda ait ilişkili tüm değerler/listeler hazırlanan tek bir form/bilgi kartı üzerinde hızlı bir şekilde görüntülebilmektedir.


Sorgu sonuçlarından oluşturulan BarChart, PieChart, LineChart gibi grafik gösterimler ile tematik haritalar oluşturulabilir.

Sorgu sonucu oluşturulan grafikler sabit veya etkileşimli olarak kullanılabilir, etkileşimli grafikler diğer etkileşimli nesnelerin seçim durumuna uygun bir şekilde kendisini günceller.

KPI (Key Performance Index) görünümünde etkileşimli grafikler üretilebilir.

Netigma, Rapor Tasarım Aracıyla ilgili objelerde görselleştirme işlemleri yapılabilir.

Veri setleri için Chart Oluşturma, Harita Üzerinde Verileri Gösterme, Grid Listeleri, Tematikler ve Göreli Tarih (1 gün önce vb) veri gösterimi yapılabileceği gibi sayısal alanlarda Yıldız Gösterimi, Bar Grafik, Barcode, QRCode gibi özellikler sorgu ve raporlama işlemlerinde kullanılabilir.

Dijital Arşiv Yeteneği

Netigma objelerinde bulunan tüm veriler için (coğrafi olsun ya da olmasın) ek dosya ekleyebilme yeteneğine sahiptir.

Bu dosyaların formatlarında varsayılan olarak fotoğraf dosyaları (png,jpeg vb), video (mp4, gif, gif ,avi vb), dosya (ncz, dwg,dxf,docx, xlsx, dxf, dwg vb.) tanımlıdır. Bu tanımlamalara ek olarak kullanıcı istediği formatı ekleyebilir.

Dosya ekleme işlemi tek tek yapılabileceği gibi toplu olarak da yapılabilir. Her bir veri için eklenecek ek dosya sayısının bir maksimum limiti bulunmaktadır ve bu değer yetkili kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Dosyalar eklenirken şablonlarda belirlenen detay öznitelikler (Metaveri) de eklenebilir. Metaveri detayları, dosyanın formatından bağımsız olarak (Dilekçe, Ruhsat, Mimari Proje, Ruhsat Başvurusu vb) tanımlanabilmelidir.

Metaveri için tanımlanan detay özniteliklerde bir sınır bulunmamaktadır.

Metaveri tanımları istenirse hiyerarşik şekilde oluşturulabilir ve metaveri tanımları veritabanı üzerinde hiçbir şekilde değişiklik gerektirmemekte ve haricen şablon olarak tutulmaktadır.

Dijital arşiv yeteneği ile eklenen tüm dosyalar, belirlenen metaveri değerleri ile birlikte Dosya Ekleme Tarihi, Ekleyen Kullanıcı, Dosya Türü, Konum Bilgisi (il,ilçe,mahalle vb) gibi tanımlı değerler üzerinden hızlıca aranabilmelidir.

Bu şekilde eklenen tüm dosyalar arasında aranan dosyanın bulunması daha kolay olacaktır ve ek dosyalar raporlanabilecektir.

Dijital arşiv yeteneği ile eklenmiş resimler uygulama üzerinde hazırlanmış bilgi kartlarında, sorgu sonuçlarında ve raporlarda slayt akışı olarak görüntülenebilir.

 

Loglama Yapısı

Tüm uygulamaların işlevlerini ve kullanıcı faaliyetlerini izlemek sistemin sağlıklı işleyebilmesi için gereklidir. Netigma loglama altyapısı (LogServer) bu işlevi yerine getirmektedir. Sunduğu servisler ile uygulamaların kontrollü olarak kaydettikleri verilerin yanında oluşmuş hatalar da izlenip takip edilebilir.

Loglama altyapısı ile uygulama üzerinde yapılan ekleme, silme, güncelleme gibi işlemlerde Kullanıcı Adı / IP, İşlem Tipi, İşlem Yapılan Tablo Adı, İşlem Tarihi gibi bilgiler kayıt altına alınıp takip edilebilmelidir.

Veri setinde yapılan değişikliklerde versiyonlama yapılabilir bir veri setinin önceki hali ve sonraki hali kolaylıkla karşılaştırılabilir.

Loglama altyapısı ile veri ekleme, silme ve güncelleme haricinde diğer uygulamalarda alınan ve birbirine bağlı sistemlerden gelen tüm hataları da (Doğru/Hatalı Login İstekleri, Uygulama Hataları vb) tutup işlem detaylarında bu hataların alındığı uygulama veya sayfalara kolaylıkla erişim sağlanabilir.

Loglama altyapısı ile tüm loglar, kullanımı basit bir arayüz sayesinde hızlıca raporlar alınabilir bu raporlar tarih bazlı veya kullanıcı bazlı olabilir.

Zamanlanmış Görev Yapısı

Zamanlanmış görev desteği ile belirlenen periyotlarda, belirlenen bir alıcı grubuna SMS veya e-posta gönderebilir, veri güncelleyebilir, log temizleyebilirsiniz. Alıcı grubunun, sadece kendi yetkili oldukları içeriği görmesini sağlayabilirsiniz.

Yazılım, geliştiriciler için yeni görev ve yeni işlem gerçekleştirebilmelerini sağlamak adına API desteğini vermektedir.

Periyot ve bitiş tarihini belirterek görevin çalışma zamanlarını belirleyebilirsiniz.

Yineleme(periyot) bilgileri ile görevin yineleme zamanlarını detaylı bir şekilde belirleyebilirsiniz.

Oluşturulan görevler farklı tarih stillerinde (Gün, Hafta, Ay vb) görüntülenebilir.


Gantt Chart Çizelgesi

Netigma uygulaması üzerinde Gantt Çizelgesi oluşturabilir, iş yönetiminde zaman planlaması görsel olarak da takip edilebilir.


 • No labels