Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İsale Çözümleri Dersi


Dersin Tanımı

'İSALE ÇÖZÜMLERİ DERSİ' terfili ve cazibeli isale hattı çözümlerine ilişkin proje süreçleri, hidrolik hesaplar ve hesap çıktı konularını içerir.

Hedef Grup

İçme suyu projeleri üreten kamu kurumları, inşaat ve içme suyu firmaları, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır. 

Dersin İçeriği

Terfili ve Cazibeli İsale Hattı

  1. Arazi Verilerinin Yüklenmesi ve İsale Hattının Sayısallaştırılması
  2. Terfi Hattının Tanımlanması, Hidrolik Hesaplar ve Çözüm
  3. Cazibeli Hattın Tanımlanması, Hidrolik Hesaplar ve Çözüm
  4. Çıktı ve Raporlamaların Alınması  • No labels