Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataYazılır açılır listeler için regex doğrulamaları aktif hale getirildi.

  • Form kayıtlarında topolojik doğrulamalar.
  • Telefon arama işlemi eklendi.


Form kayıtlarında topolojik doğrulamalar.

Kullanıcının haritadan yeni kayıt eklediği durumlarda, kullanıcı konumu ile, kaydedilen geometri arasında topolojik doğrulamaların işletilmesi sağlandı. Bu sayede örn, kullanıcı kayıt yapılan konuma yeteri kadar yakın değil ise kaydın yapılamaması ve uyarı verilmesi sağlandı.


/// [geometry] kaydın veri tabanında var olan geometrisi ya da haritadan eklenmiş geometri
/// [coord] kullanıcnın cihazdan alınan anlık konumu double[]
/// Fonksiyona Her iki geometrinin projeksiyonu da coğrafi olarak gönderilir
/// Geriye message ve error propertylerini içeren nesne gönderilir.
function validateGeometry(geometry, coord){

var from = turf.point(coord);
var to = turf.point(geometry);
//var to = turf.lineString(geometry);
//var to = turf.polygon(geometry);
var options = {units: 'kilometers'};

var distance = turf.distance(from, to, options);
if(distance > 1)
return {'message':'Bu kaydı yapabilmek için, kayıt noktasında bulunmanız gerekmektedir','error':true};
else
return {'message':null, 'error':false};

}


Form/script seçenekleri/ gönderme öncesi scripti kısmına javascript ile doğrulama fonksiyonu yazılabilir.


* Netigma webde olduğu gibi, form alan değerlerine javascript içerisinden erişilemez.
* Fonksiyon adı ve işareti önemlidir. değiştirilmemeli.
* Fonksiyon içerisinde temel javascript komutları kullanılabilir. (örn jquery gibi 3.rd parti kitaplıklar kullanılamaz)
* turf.js ve proj4.js kitaplıklarının fonksiyonları kullanılabilir.

Telefon Arama ve diğer Uygulamaları Başlatma 

Basit web bağlantısı işlemine url olarak
tel://
değerini girip. parametrelerde "no" eklenirse, belirtilen veri tabanı kolonundaki değer cihaza telefon araması yapmak üzere gönderilir.
tel://05551234567. gibi...
Tel dışında whatsapp , skype gibiuygulamalarda açılabilir.

Örn whatsapp için
whatsapp://send?phone=05551234567 (url kısmına whatsapp://send yazılmış ve phone isimli parametrik bir değer eklenmiş)

urlsini oluşturacak şekilde bağlantı parametreleri girilirse, actiona tıklandığında cihazda kurulu whatsapp uygulaması açılır.

Aynı şekilde diğer url şeması bilinen uygulamalar netigma sorgu sonuçlarından başlatılabilir.
  • No labels