Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ağırlıklı olarak hata çözümlerine yönelik bu versiyonda aşağıdaki yenilik ve düzeltmeler yapılmıştır.

İşlemlerde Doğrulama Mesajı Görüntüleme

Sorgu sonucuna eklenen işlemlere tıkladıktan sonra kullanıcıya, "Bu işlem şu etkilere sebep olacaktır! Devam etmek istiyor musunuz?" gibi, doğrulama metinleri görüntülenebilir.


Kullanıcı, doğrulama metnini onaylamadan işlemi çalıştıramaz.

Hata giderme geliştirimeleri.

Olası uygulama hatalarında, geliştiriciye ve test ekibine sağlıklı bilgiler vermek üzere, her api çağrısı ve sonucu cihazda bir dosyaya depolanır. Kullanıcı isterse bu dosyayı, telefonundaki paylaşım seçenekleri ile Netcad'e iletebilir. Uygulama ayar menüsünde bulunan "Günlüğü dışarı aktar" menüsüne tıklandığında, Netigma sunucularına yapılan son 100 isteğin, istek adresi ve sonucunun kayıtlı olduğu bir kayıt dosyası (txt), cihazın uygun paylaşma seçenekleri ile istenilen kullanıcıya gönderilebilir.

Fotograf Gönderme Geliştirmeleri

Cihazdan gönderilecek dosya boyutunun sınırı, Netigma uygulamasının sistem ayarlarına bağlı olacak şekilde güncellenmiştir. Daha önce, sabit 10mB olan bu değer, geliştirme ile Netigma uygulamasının ek dosya gönderme boyutu ile aynı hale getirilmiştir.

  • No labels