Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataMobil dashboard ekranı 3.0.0 ile gelen yeni özelliklerden birisidir. Netigma etkileşimli grafiklerin hazırlanması ile benzerlik gösterir. İlk olarak Netigma meta yönetim panelinden dashboard isimli bir menü öğesi, menü ağacına eklenir. Dashboard ifadesi önemlidir. Netigma mobil dashboard isimli menü altındaki öğeleri, ana ekrandaki Dashboard sekmesi içerisinde gösterir. 


Dashboard ana menüsü altına eklenen menülerin her bir menü öğesi, mobil dashboardda bir grafiğe karşılık gelir.


Örn mahalle bazlı yol sayılarını gösterecek bir bar grafiği eklemek istersek, öncelikle bu grafiğe kaynak olacak şablon sorguyu hazırlamış olmamız gerekir. Şablon sorgu sonucundaki ilk sözel alan, x ekseni, ilk numerik alan da y ekseni olarak kabul edilir. Dolayısı ile sorgu sonucunda bir sözel ve bir sayısal alan olması zorunludur. İlk sözel ve ilk sayısal alan dışındaki diğer alanlar varsa göz ardı edilir ancak pratik olarak sorgu sonucunda sadece bir sözel ve bir sayısal alan olması uygun olacaktır.

 1.  Ana menü altına dashboard isimli bir menü eklenir
 2. Mehalle bazlı yol sayılarını listeleyen bir şablon sorgu hazırlanır.
 3. 1. maddede eklenen dashboard menüsü altına "Mahalle Bazlı Yol Sayısı" isimli bir alt menü eklenir.
 4. Eklenen alt menüye işlem olarak Sorgu Linki seçilir.
 5. Şablon adı parametresine ikinci basamakta hazırlanan şablonun adı yazılır. 
 6. İmaj özelliğine fa fa-chart-bar (font awesome kitaplığındaki grafik türleri) ifadesi yazılır v e kaydedilir.


Mobil uygulamaya tekrar login olunduğunda, dashboard sekmesinde, mahalle bazlı yol türlerini gösteren grafik eklenmiş olur. 

line için; fa fa-chart-line

bar için; fa-fa-chart-bar

pie için fa-fachart-pie

ifadeleri kullanılabilir. Grafik türlerine uygun veri üretmek, şablon sorgunun sorumluluğundadır.


3.0.17 sürümü itibarı ile custom Dashboard geliştirmesi eklenmiştir. 

Dashboard ana menüsüne basit web bağlantıı işlemi tanımlanırsa, alt sorgu menüleri olsa da gözardı edilir ve mobil dashboard sekmesinde, basit web bağlantısına girilen url, webview içerisinde görüntülenir. Url nin sonuna sessionid parametresi otomatik olarak eklenir. Böylelikle netigma uygulaması altında custom bir gösterge paneli safası oluşturulabilir. Sayfanın responsive görünümü geliştiricinin sorumluluğundadır.

Bazı kısıtlar.

 • ikinci y ekseni desteği bulunmamaktadır.
 • Sorgu sonucunun ve dolayısıyla grafik görüntüsünün sadeliği, şablon sorgunun sorumluluğundadır. 
 • line-bar ve pie türündeki chartlar desteklenir.
 • Dashboard modülü grafikleri sadeleştirebilmek için, x eksenindeki görünen eleman sayısını kısıtlar
 • No labels