Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataGörev modülü,sahadan veri toplayan mobil kullanıcılarına görev atamak için geliştirilmiş bir Netigma modülüdür. Kullanıcılara Netigma objeleri ile ilişkili görevler atanır ve kullanıcının bu objeye ait bilgi kartlarında yaptığı her türlü yeni kayıt ve güncelleme işlemleri loglanır. Veritabanı tabloları yapısı ve ilişkileri Ek Dosyalar modülü ile benzerlik gösterir.

My Movie 33.mp4


Yüksek çözünürlüklü YouTube Bağlantısı: 


Görev Modülü Menüsü

Görev Kullanıcıları

Yetki sunucunda tanımlı ve Netigmaya giriş yapabilen her kullanıcıya görev atanamaz. Görev atanabilecek kişilerin kaydedildiği kısım görev kullanıcıları modülüdür. Görev atanabilecek kullancılar bu kısımdan sorgulanı ve eklenebilirler. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yeni kayıtta, kullanıcı kodu kısmına, kullanıcının yetki sunucusundaki kullanıcı kodunun yazılmasıdır.


Görev Takımları

Görev kullanıcıları takımlara bağlı olarak tanımlanmalıdır. Görev kullanıcısı kaydedilmeden önce takım tanımı yapılmış olmaldır. 


Görev Birimleri

Görev birimleri, görev tanımının yapılabileceği objelerin tanımlandığı kısımdır. Tıpkı ek dosyalarda olduğu gibi, görevler Netigmadaki tablolar ile, tablo adından, ilişkilidir. Örnek olarak görev birimleri Fen İşleri, Park Bahçeler, Yapılar, Parseller şeklinde olabilir. Görev birimleri tanımı yapılırken , ilgili tablo adının doğru olarak yazılması önemlidir. Bir görev oluşutulurken, görev birimi belirtilmesi gerektiğinden, görev oluşturmaya geçmeden önce birim tanımlarının doğru yapılması gerekir. Görevler


Görev ana tanım bilgisinin yapıldığı ve sorgulandığı kısımdır. Görev modülünde aynı görev birden fazla kullanıcıya atabilir. Görev atamasının yapılabilmesi için haliyle öncelikli olarak görev kaydının yapılması gerekir.


Başlık: Görev kısa başlığı bu kısıma girilir.

Açıklama: Görevin detay bilgisi bu kısma girilir.

Oluşturma: Görevin oluşturma tarihinin girildiği kısımdır.

Bitiş: Görevin bitiş tarihinin girildiği kısımdır. Bu tarihe göre görev kullanıcının görev listesinde , bugün, bu hafta, bu ay şeklinde gruplu gösterilir.

Oluşturan: Görevi oluşturan kullanıcının seçildiği alandır. Otomatik doldurulmaz. Gçrev kullanıcıları tablosundan gelir.

Öncelik: Yüksek, düşük, orta seviyede öncelik bilgisinin girildiği kısımdır. Görevler mobil uygulamada, önceliklerine göre renklendirilirler.

İlgili Modül: Görev birimleri tablosundan gelir. Görevin hangi tablo ile ilişkili olarak tutlacağına karar verir.  


Görev Atamaları

Görev ve kullanıcı ilişkisinin tutulduğu kısımdır. Görev tanımı yapıldıktan sonra, kullanıcılara atama işlemi bu kısımdan yapılır.  Atam işlemi gerçekleşir gerçekleşmez kjullanıcıya anlık bildirim gönderilir.  Görevlerin durumları bu kısımdan izlenebilir.  


Mobilde Görev Modülü


Görev ataması yapıldıktan sonra, görev bildirimi kullanıcıya gönderilir. Görevler sekmesinde görev listelenebilir hale gelir. Görev ana ekranında görevler, tamamlanması gereken zamana göre gruplu olarak listelenir.

Aktif Görevler

Bir kullanıcı görev detay ekranından bir görevi başlatırsa, görev aktif görevler kısmında görüntülenir. Bir görev aktif oalrak işaretlendikten sonra, görev tanımında belirtilen ilgili modül kısmındaki tabloya veri girişi ve güncelleme yapılır ise, bu işlem görev kayıtları kısımında görüntülenebilir. Görev başlatıldığında, bilgi kartlarında aktif görev ilişkisi görüntülenebilir. 

Yeşil kutucuk, bu formun objesi ile ilişkili aktif bir görevin olduğunu ifade eder. Bu formda yapılan işlemler, görev ile ilişkili olarak loglanır. Kullanıcı bu kutucuğu sola kaydırır ise, yalnızca bu kayıt işlemine mahsus olmak üzere, görev ile form arasında ilişkili log tutulmaz. Bu görevden bağımsız kayıt ve güncelleme yapmaya olanak verir. 


Görev Detay Ekranı

Görev listesinden bir göreve tıklandığında görev detay ekranı açılır.

Kullanıcı bu ekrandan görevi başlatabilir. Bitirebilir ve yeniden Başlatabilir. Tüm bu işlemler görev kayıtlarında loglanırlar. 


Görev Kayıtları (loglar)

Aktif görev kaydı ile ilişkili her form kayıt işlemi ve görev durum güncellemeleri bu ksımdan izlenebilir. Bir kullanıcı görevi başlatır ve bitirir ise, görevin görev tanımına uygun olarak yapılıp yapılmadığı bu kısımdan incelenebilir. Örneğin, en az 20 kayıtlık bir anket yapılması istenmiş (açıkllamada sözel olarak belirtilmiş olabilir) ve kullanıcı görevi bitti olarak işaretlemiş ise, görev kayıtları listesinden, bu görev ile ilişkili 20 yeni kayıt işleminin gerçekten yapılıp yapılmadığı kontrol edilebilir.   • No labels