Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması

Dersin Tanımı

'3B ŞEHİR MODELLERİ ÜRETİMİ VE 3B KADASTRO ALTLIKLARININ OLUŞTURULMASI' TKGM ‘nin standartlarını belirlediği ve müellifler tarafından belediyelere Kat İrtifakı kurulurken teslim edilmesinin zorunlu tutulduğu, 3D Kadastro Yapı Modelini mevzuatlara tam uyumlu olarak üretilmesini sağlar.

Hedef Grup

Bu uygulama yapı ruhsatı başvurularından kat irtifakı kurulmasına kadar devam eden ve proje tesliminde görev alan tüm müelliflere yönelik hazırlanmıştır.

Dersin İçeriği

  1. Yeni Proje Oluşturma ve Proje Bilgileri
  2. Raster İşlemleri
  3. Aplikasyon ve Coğrafi Referanslama İşlemleri
  4. Çizim İşlemleri ve Bilgi Girişleri
  5. 3D Görüntüleme ve Veri Kontrol 
  6. CityGML Üretimi


  • No labels