Blog

Netigma Developer arayüzlerinde görsel iyileştirmeler..

Meta arayüzlerinde ekleme, düzenleme, silme gibi işlemleri yapan düğmelerin görünümü değiştirilerek daha anlaşılır ve görsel kaliteyi arttıran sayfa görünümleri elde edildi.

 

Netigma liste arayüzleri..

   

 

Menü işlemleri sayfası, Obje ilişkileri sayfası..

 

 

 

 

 

Yeni Harita Yetenekleri Ve Arayüz Düzenlemeleri

Arayüz Değişiklikleri

Sorgu sonucuna bağlı olarak kullanılan işlemlerin tamamı, sorgu sonucu grid paneline taşındı. Sorgu sonucu filtreleme, Sorgu Sonucu Highlight, Tematik, Veri Kümeleme ve Heatmap gibi işlemler için sorgu sonucu gridine paneller eklendi. Böylelikle, sdk komponentleri ile Netigma işlemleri birbirinden ayrıldı. 

Netigma Heatmap

Netigma sorgu sonuçlarından, geometri sayısına ya da sorgu sonucundaki sayısal kolonlardan herhangi birine göre sıcaklık haritası oluşturulabilir. Renk Şeması , çap ve bulanıklık değerleri değiştirilebilir. Sıcaklık haritası için gerekli nokta ve ağırlık verileri sunucuda özet olarak hazırlandığı için, geometrilerin tamamının istemciye indirilmesine gerek kalmadığından, istemci tematiğine göre çok daha hızlı ve daha büyük veriler ile çalışmaya olanak sağlar.

Veri Kümeleme

Netigma sorgu sonuçları, sıcaklık haritasında olduğu gibi, geometri sayısına ya da sorgu sonucundaki sayısal kolonlardan herhangi birine göre veri gruplama yapılabilir. Renk Şeması başlangıç ve bitiş rengi ile daire büyüklükleri değiştirilebilir. Resimde yaklaşık 20.000 parsel verisi kümelenerek gösterilmektedir.

Sorgu Sonucu Highlight

Sorgu sonucundaki 1000 kayıt sınırı kaldırıldı. Tüm geometrilerin highlight edilmesi sağlandı. Çizim ile ilgili ayarların değiştirilebilmesi için bir panel eklendi. Highlight renginin ve saydamlığının değiştirilebilmesi sağlandı. Highlight edilen geometrilere tıklandığında (kayıt gridin geçerli sayfasında olmasa bile) ilgili raporun , raporu yoksa otomatik oluşturulan bir raporun açılması sağlandı. 

Grid Filteleme

Sogu sonucu filtreleme işlemleri, grid başlık satırından kaldırılarak ,ayrı bir panel olarak eklendi. 

Tematik İşlemleri

Tematik işlemleri, sdk sol panelinden alınarak, sorgu sonucu paneline bir alt panel olarak eklendi. Tematik katmanının saydamlık ve renk paleti ayarının değiştirilebilmesi sağlandı.

 

Harita Ayarları ve Edit Mod

Yetkil kullanıcının, harita parametre ayarlalırma ve edit mode a kolay geçişi için menü Eklendi

Netigma 5 - Rapor Etkileşimli Grafik Editörü Renkleri Kullanıcı Tarafından Seçilebilir Hale Geldi.

Netigma 5.0 versiyonu ile artık Raporlarınıza eklenmiş olan Etkileşimli Grafiklerin renk paletleri kullanıcı tarafından seçilebilir hale geldi. Kullanıcı, tanımlı olan renk paletleri arasından istediği renk temasını seçerek grafiklerinin bu renk teması ile gösterilmesini sağlayabilir. 


Netigma 5 - Anasayfa Etkileşimli Grafik Renkleri Kullanıcı Tarafından Seçilebilir Hale Geldi.


Netigma 5.0 versiyonu ile artık Anasayfa'ya eklenmiş olan Etkileşimli Grafiklerin renk paletleri kullanıcı tarafından seçilebilir hale geldi. Kullanıcı, tanımlı olan renk paletleri arasından istediği renk temasını seçerek grafiklerinin bu renk teması ile gösterilmesini sağlayabilir. 


Netigma 5 - Akıllı Tematik (yakında..)

Netigma 5.0 sunumu ile duyurduğumuz sunucu taraflı tematik yeteneklerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Artık tematik lejantı etkileşimli grafikler ile otomatik olarak görselleştirilebiliyor. Grafik tipleri değiştirilebiliyor (geliştirme aşamasında) ve lejantta yer alan öğeler harita ile etkileşimli olarak gruptan çıkarılıp tekrar eklenebiliyor. Özgün tematiklerde seçilen ana renge göre otomatik renk paleti üretilebiliyor. 

Videoda Yaklaşık 15.000 parsele, parsel durumuna göre özgün tematik uygulanmıştır.

 

 Yeni kadran editörü sayesinde hız, basınç ve sıcaklık gibi değerler bir kadran üzerinde gösterilebilmektedir.

Özelliğin yardım dokümanı için tıklayınız.

 

Veri aktarımı ve güncelleme yeteneği ile Excel verilerinizi sistem aktarabilir, sistemdeki verilerinizi Excel ile düzenleyip sisteme geri kolay ve pratik bir şekilde yükleyebilirsiniz.

İşlem hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

 

You may run the search process by using the NetgisServer Map Client or defining the area.

Netigma Search Component helps you run the process with Netigma.

 

How To Use

The Search Engine of NetgisServer Map Client copies the component under the Load index. Parameters must be regulated from the Netigma Server Parameters.

Same process as in the Search Engine is current at this stage.

The preview tag for the Search component is "Netgis". Netigma requires you to enter the tag "Netgis" in order to  process the searches done in NetgisServer.

 

NetgisServer harita istemci üzerinden Netigma aramaları yapmaya olanak tanıyan bileşen hazır. NetgisServer harita istemciye bileşeni ekleyip Netigma içerisinde hazırladığınız sorgulardan kullanılmasını istediklerinizin etiket alanına Netgis yazarak arama kapsamına dahil edebilirsiniz.İlgili yardım dokümanı için tıklayınız.

 

 

Genel Arama Özelliği

Netigma menü barı'na eklenerek seçili bütün objeler içerisinde genel arama yapmaya olanak tanıyan Arama Özelliği hazır. Uygulama içerisinde hazırladığınız sorgulardan genel aramada kullanılmasını istediklerinizin etiket alanına Netigma yazarak genel arama kapsamına dahil edebilirsiniz.

İlgili yardım dokümanı için tıklayınız

Sayısal ve tarih veri tipindeki alanlar için kullanılabilir klavye kullanmaya gerek kalmadan fare ile pratik bir şekilde aralık(range) belirleyebilmeyi sağlayan sorgu editörleridir.

Editör, sorgu sayfasının ilk açılışında bağlı olduğu alana ait veritabanı kolonunda bulunan minimum ve maksimum değerleri bularak min ve maks alanlarına bu değerleri yazar. Kullanıcı minimum ve maksimum işaretçilerini fare ile sürükleyip bırakarak aralığı değiştirebilir.

Daha hassas aralıklar belirleyebilmek için zoom-in düğmesi yardımıyla editörün min-max aralığı daraltılabilir veya zoom-out düğmesiyle aralık genişletilebilir.

Reset-Zoom düğmesiyle de aralık editörün ilk yüklendiğindeki değerlere dönmesi sağlanabilir.

Sayı Aralığı Kaydıracı yardım dokümanı için tıklayınız.

Tarih Aralığı Kaydıracı yardım dokümanı için tıklayınız

Sorgu sonucunu etkileyecek bir filtreleme görevi olmayan bu editör, belirli bir yapıdaki verinin sorgudaki kriterlere göre anlık ve özet olarak görüntülenmesini sağlar.

İlgili yardım dokümanı için tıklayınız

Toplu Kayıt Güncelleme
Yeni eklenen "Bilgi Formu" sayfası sadece tek bir kaydın değil birden fazla kayda ait bilgilerin düzenlenmesini sağlamakta.

Sorgu sonucu listesinde ilgili kayıtlar seçildikten sonra grid' in sağ altında bulunan grup işlemleri bölümünden bilgi kartına ait link' e tıklanarak seçilenler/hepsi opsiyonu kullanılarak istenen kayıtların toplu olarak bilgi formu sayfasında düzenlenebilmesi sağlanabilir.

Bilgi Formu sayfası, toplu güncelleme modunda açıldığında sayfadaki kontroller sanki yeni kayıt işlemi yapıyormuşçasına boş olarak gelir, zira tüm kayıtların verileri birbirinden farklı olabilir. Seçili satırlar için güncellenmek istenen alan 3 tip operatör arasından biri seçilerek işaretlenir ve yeni değer alan içerisine yazılır. Kaydet butonu ile seçili bütün satırlar için ilgili alan güncellenecektir.

Özelliğin yardım dokümanı için tıklayınız.

Online Harita Editörü
Netigma objesi içerisindeki geometri alanlarını farklı online haritalar kullanarak görüntüleyebileceğiniz online harita editörü hazır.

Online Harita görüntüleme editörü ile, obje içerisindeki geometri alanlarını Yandex ve Google Maps online haritaları ile sorgu sonuçlarında statik imaj/resim olarak veya rapor içerisinde dinamik harita olarak görüntüleyebilirsiniz.

Editörün yardım dokümanı için tıklayınız.

Modal Pencere Yeteneği
Menü, Web Link ve Web Simple Link işlemleri tanımında yer alan ve ilgili linkin nerede yer alacağının tanımlanmasına olanak tanıyan Target alanına tab ve javascript tanımları dışında yeni bir tip eklendi. Artık yaratacağınız linkin bir modal penceresi içerisinde açılmasını sağlamak için modal etiketini kullanabilirsiniz.

 

Target alanına modal:başlık şeklinde örneğin: modal:Bilgi şeklinde yapacağınız tanımlama; o linkin tanımladığınız başlığa sahip bir modal pencere içinde açılmasını sağlar.