Netgis Server Client Arayüz

 

1 - Araçlar

Harita kullanımı sırasında ihtiyaç olan işlevleri barındıran araçlar bulunmaktadır.

Netgis Server Client Api ile gelen temel araçlar; Kaydır, Limit Bul, Temizle

 

2 - Tab Panel

Harita ile etkileşimli genel ve özel yeteneklerin barındırıldığı alandır.

 

3 - Context Menu

Harita üzerinde mouse ile sağ tuşa basarak açılan menüdür

4 - Overview Map

5 - Zoom

6 - Ölçek

 

 

 

Basit Konsept

 

 

Harita

Harita sınıfı, OpenLayers 3 harita sınıfına (ol.Map - http://openlayers.org/en/latest/apidoc/ol.Map.html) eklenen bir takım metot ve özelliklerle oluşturulmuş bir sınıftır. SDK’nın en temel sınıfıdır. Asli amacı, OpenLayers harita sınıfına Netgis Server 5 ile haberleşme olanağı sağlamaktır.
Harita sınıfı, Netgis Server ile iletişim (harita görüntüleme, veri sorgulama vs.) dışında şu işlevleri de yönetmektedir:

 

 

Komponentler

Component’ler sunucu tarafından dinamik olarak yüklenen basit html içerikleridir. Component’lerin yüklenmesi Netcad Modül Yöneticisi kontrolünde, SDK’nın componentsHandler bileşeni tarafından sağlanmaktadır.
Component’lerin yüklenmelerinin yönetilmesi ve kendi içlerinde parametre, değişken vb. tanımlarının yapılabilmesi / kullanılması için Manifest ve Module kısımları mevcuttur.